OPŁATY

Opłata konferencyjna w kwocie 440 zł brutto obejmuje:

  • materiały konferencyjne
  • spotkanie towarzyskie 12 maja 2011
  • lunch i napoje w przerwach

Opłata obejmuje udział w warsztatach.


Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
50-375 Wrocław, ul. C. K. Norwida 25/27
Nr konta: PKO BP S.A. Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045 z dopiskiem 249-31

Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.