O KONFERENCJI

Konferencja „Wolne oprogramowanie w geoinformatyce” jest trzecią z kolei konferencją dotyczącą wolnego i otwartego oprogramowania w zastosowaniach geoprzestrzennych organizowaną przez Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Polski Oddział OSGeo. Konferencja adresowana jest do uczestników zainteresowanych rozwojem i szerokim wykorzystaniem wolnego, otwartego oprogramowania i danych w dziedzinie administracji, przemysłu i domenie publicznej. Zapraszamy do udziału w konferencji w charakterze słuchacza, uczestnika warsztatów lub też prelegenta.

Zgłoszenia będą kwalifikowane do prezentacji na podstawie przesłanego abstraktu (do 3000 znaków = 1 strona formatu A4). Przyjęte abstrakty i prezentacje zostaną zamieszczone na stronie konferencji.


ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI:

 • Wolne i otwarte oprogramowanie, otwarte dane, otwarte standardy
 • Internacjonalizacja pakietów wolnego oprogramowania
 • Techniczne aspekty tworzenia i rozszerzania pakietów wolnego oprogramowania
 • Sewisy społecznościowe i informacja geograficzna w domenie publicznej
 • Informacja geograficzna tworzona na zasadzie wolontariatu (Volunteered Geographic Information, VGI)
 • Sieci semantyczne w zastosowaniach przestrzennych
 • Czasowo-przestrzenne wyszukiwanie informacji
 • Inteligentne geoportale
 • Nowe obszary zastosowań GIS
 • Wykorzystanie wolnego oprogramowanie w administracji i wykonawstwie geodezyjnym

TEMATY WARSZTATÓW:

 • Programowanie w Quantum GIS
 • GRASS - poziom podstawowy
 • OpenStreet Map - zasilanie danymi z GPS

POPRZEDNIE KONFERENCJE

Pierwsza konferencja, zatytułowana „Wolne oprogramowanie dla wykonawstwa i administracji geodezyjnej” miała charakter szkoleniowy. Odbyła się dnia 23 czerwca 2009 r. Druga konferencja, zatytułowana „Wolne oprogramowanie w geoinformatyce. Współczesne trendy i perspektywy rozwoju” miała szerszy zasięg. Wzięli w niej udział prelegenci reprezentujący różne środowiska geoinformatyczne w Polsce oraz zaproszeni goście z zagranicy. Konferencja odbyła się dniach 13-14 maja 2010.