English version  


O KONFERENCJI


STOWARZYSZENIE KARTOGRAFÓW POLSKICH
POLSKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI
Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Zakład Geoinformatyki i Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego
organizują konferencję

UPRAWNIENIA ZAWODOWE KARTOGRAFA I FOTOGRAMETRY
Wrocław Pawłowice, 6-7 maja 2013 r.


Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję. Będzie ona forum dyskusyjnym, w jaki sposób przygotować studentów do zdobycia uprawnień zawodowych z geodezji i kartografii w zakresie kartografii oraz fotogrametrii i teledetekcji, w związku z wprowadzaniem w życie ustaw zmieniających regulacje wykonywania niektórych zawodów oraz sposób nadawania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (ustawy deregulacyjne). Na spotkaniu będziemy kontynuować dyskusje z trzech poprzednich zawodowych konferencji SKP z cyklu „ZAWÓD KARTOGRAFA”. Poprzednia konferencja: http://www.gislab.up.wroc.pl/IIIZKSKP/

24 stycznia 2013 r. podczas posiedzenia sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw deregulacyjnych omawiano proponowane zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. Z założenia mają one ułatwić dostęp do zawodu geodety i kartografa. Zgodnie z tą propozycją uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, z zakresu kartografia oraz z zakresu fotogrametria i teledetekcja, będą mogły odpowiednio „otrzymać osoby z wykształceniem na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych lub w obszarze nauk przyrodniczych, obejmującym umiejętności dotyczące: uprawnienia zawodowe nr 6. redakcja map – dla zakresu redakcja map, uprawnienia zawodowe nr 7. fotogrametria i teledetekcja – dla zakresu fotogrametria i teledetekcja, po udokumentowaniu praktyki zawodowej z zakresu uprawnienia”. Osobom o wykształceniu wyższym, uprawnienia te będą nadawane wyłącznie na podstawie wykształcenia i praktyki zawodowej.

Na I forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”, zorganizowanym przez Głównego Geodetę Kraju we wrześniu 2012 roku, dyskutowaliśmy o zakresie zestandaryzowania nauczania kartografii i fotogrametrii na kierunkach „Geodezja i Kartografia” oraz „Geografia”. Przedstawione zostały wtedy zestawienia przedmiotów i godzin poświęcanych na nauczenie zagadnień związanych z zakresem uprawnień 6. i 7. Propozycje dotyczyły określenia zakresu programowego (merytorycznego i godzinowego) kształcenia, czyli minimum programowego, stanowiącego podstawę nabycia uprawnień zawodowych z zakresu nr 6. oraz zakresu 7. (określonego w propozycji Ustawy jako „umiejętności”), które znajdą się w szczegółowych przepisach dotyczących nadawania tych uprawnień. Na forum wnioskowaliśmy o powtórne spotkanie władz i nauczycieli kierunków kształcących w zakresie geodezji i kartografii oraz geografii (ze specjalnością kartografia i fotogrametria) z Głównym Geodetą Kraju i Komisją Kwalifikacyjną ds. naszych uprawnień zawodowych oraz pracodawcami. Wnioski z naszej konferencji chcielibyśmy przedstawić na tegorocznym II forum „Kształcenie i doskonalenie zawodowe geodetów i kartografów”.  KOMUNIKAT:

                         KONFERENCJA_UZKiF_KOMUNIKAT.pdf (474kB)